Skip to content Skip to footer

Vatrogasci u podizanju pripravnosti i svijesti u području prometne sigurnosti

U periodu od 8. – 9. studenog 2022. godine održano treće po redu osposobljavanje vatrogasnih instruktora na temu spašavanja u prometnim nesrećama.


U okviru međunarodnog projekta “Vatrogasci u podizanju pripravnosti i svijesti u području prometne sigurnosti” (Firefighters raising preparedness and awareness for road traffic safety, akronim FIT), u periodu od 8. – 9. studenog 2022. godine, na lokaciji skladišno – obučnog kompleksa Jamadol (SKOK) u Karlovcu, održano je treće po redu osposobljavanje vatrogasnih instruktora na temu spašavanja u prometnim nesrećama.

Osposobljavanje je održano u 4 radne točke s temama:

  • strategija spašavanja u prometu
  • vozila na alternativna goriva – podjela, konstrukcija, taktika i taktički pristup spašavanju i gašenju
  • odmicanje upravljačke ploče, uklanjanje strane sa vozila i moderni materijali u konstrukciji vozila
  • rad i spašavanje pri masovnoj nesreći sa sudjelovanjem autobusa.

Na osposobljavanju je sudjelovalo po 4 polaznika (vatrogasna trenera) vatrogasnih zajednica županija, predstavnici županijskih zavoda za hitnu medicinu te po 3 vatrogasna instruktora iz Norveške i Slovenije.

Ispred Vatrogasne zajednice Brodsko-posavske županije osposobljavanju su nazočili vatrogasni treneri: Ivan Vuleta (JVP Grada Slavonskog Broda),  Domagoj Sabolić (JVP Nova Gradiška), Mario Butina (DVD Oriovac) i Dražen Markovac (DVD Donji Andrijevci).

Galerija

Vatrogasna zajednica Brodsko-posavske županije

Adresa

Slavonski Brod —
Trg Svetog Trojstva 3

Copyright © Vatrogasna zajednica Brodsko-posavske županije. Powered by TomTech.