Općinski vatrogasni zapovjednik imenuje se na razdoblje od 5 godina.